Guldtur maj 2016

Länsveterinärer

Länsveterinärer, från Sverige, hade en träff i Falun. De åkte upp i hopptornet