Besök från Högskolan Dalarna

IMG_1753

En grupp från Högskolans ekonomiavdelning besökte nyligen Lugnets skidmuseum och gick en guidning.