Välkommen att kontakta oss

Anders Hansson

ansvarig besöksmålet
Tel: 023-864 00

Muséets reception/caféet:

Telefon: 023-864 00