Välkommen att kontakta oss

Anders Hansson

ansvarig besöksmålet
Tel: 070-398 70 14

Muséets reception/caféet:

Telefon: 023-864 00