Om Lugnet i Falun AB

Lugnet i Falun AB (LUFAB) är ett kommunägt aktiebolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter på Lugnet samt att arbeta med långsiktig utveckling av hela Lugnetområdet.

LUFAB förvaltar flertalet av Lugnets fastigheter och har en egen stab av fastighetstekniker. Dessutom arbetar bolaget med stora utvecklingsprojekt.

Lugnet i Falun AB ägs till hundra procent av Falu Kommun. Kultur & Fritidsförvaltningen hyr idrottsanläggningarna på Lugnet av Lugnet i Falun AB och ansvarar för verksamheten i dessa. LUFAB har även ett antal externa kommersiella hyresgäster.

En viktig anledning till att LUFAB drivet Lugnets skidmuseum är att skapa aktvitet året runt i hoppbackarna, som lockar stora skaror av besökare. Det visar hur bra det går att driva verksamhet i området kring hoppbackarna. Detta är en spännande plats för framtida investerare på Lugnet.

Läs mer på lugnetifalun.se